Loading...
CHUYÊN GIA GENKI FAMI BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH 2ND ASIAN NATURAL PRODUCTS CONFERENCE [Q-AOS]
  • 0
  • Genki Fami

CHUYÊN GIA GENKI FAMI BÁO CÁO TẠI HỘI THẢO KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH 2ND ASIAN NATURAL PRODUCTS CONFERENCE [Q-AOS]

Ngày 04/09/2020, Trường ĐẠI HỌC KYUSHU, Fukuoka, Nhật Bản đã tổ chức Hội thảo khoa học Online "Multidiciprinaly research by using Asian natural products".Tham dự Hội thảo gồm những Giáo...

Xem thêm