Giỏ hàng

Phản hồi khách hàng

Công ty Cổ phần Genki Fami

Sản phẩm Nattoichou

Sản phẩm sử dụng rất hiệu quả

- Sau khoảng 1 tuần sử dụng tôi thấy ngủ ngon hơn, ít bị chóng mặt

- Sản phẩm hơi có mùi dầu cá