Loading...

Q: Vì sao cần bổ sung DHA & EPA hàng ngày

Omega-3 là các axit béo thiết yếu đối với cơ thể người, tất cả các tế bào của cơ thể đều cần đến Omega-3 để phát triển; tuy nhiên, cơ thể lại không thể tự tổng hợp được Omega-3 vì vậy cần cung cấp đủ Omega-3 để có thể phát triển bình thường