Loading...

Q: Nên sử dụng sản phẩm tối thiểu trong bao lâu

Các sản phẩm thực phẩm chức năng nói chung đều không phải là thuốc tức không có tác dụng tức thời trong ngắn hạn, nên tối thiểu sử dụng 1-3 tháng để cảm nhận tác dụng của sản phẩm.