Loading...

Q: Nên sử dụng sản phẩm DHA & EPA vào khoảng thời gian nào trong ngày?

Người lớn nên bổ sung vào buổi tối sau khi ăn; trẻ em nên sử dụng vào sang hoặc chiều sau khi ăn.