Loading...

Q: Nattokinase có tác dụng gì

Nattokinase vừa có tác dụng phân giải cục máu đông, vừa có tác dụng kích hoạt các enzyme có tác dụng phân giải khối máu đông mà cơ thể có thể tự sản sinh.

Có nhiều loại enzyme có thể phân giải được khối máu đông nhờ vào khả năng phân giải protein của chúng; vì vậy, các enzyme này vừa phân giải khối máu đông vừa phân giải protein khác. Tuy nhiên, điểm đặc biệt của nattokinase là enzyme này chỉ phân giải chọn lọc khối máu đông mà không phân giải protein khác.