Loading...

Q: Khi bổ sung DHA & EPA, sau bao lâu thì có thể thấy kết quả

Tuỳ thuộc vào chất lượng loại Omega-3 được sử dụng và tuỳ thuộc và lượng dùng hàng ngày mà kết quả có thể nhanh hay chậm. Tuy nhiên, thông thường sau từ 1-3 tháng thì có thể thấy được kết quả của việc sử dụng Omega-3